การตัดชำราก

การตัดชำราก   
           การตัดชำรากจะทำได้สำเร็จขึ้นอยู่กับการเกิดตา  ซึ่งจะให้กำเนิดต้นและราก   บนรากของพืชที่จะนำมาตัดชำ  พันธุ์พืชที่มีแนวโน้มตามธรรมชาติในการเกิดหน่อ ที่ราก  เช่น  สัก  แคแสด  สายรุ้ง เข็ม สาเก ขนุน หม่อน มะเดื่อ แอปเปิ้ล เป็นต้น สามารถจะทำการตัดชำได้สำเร็จด้วยวิธีการนี้  การตัดจะเลือกรากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ¼-1/2 นิ้ว  ตัดไม้ให้มีความยาว  2  นิ้ว  การตัดมักจะตัดตรงๆ  การเกิดต้น  ค่อนข้างจะเกิดทางด้านโคนราก  และการเกิดรากจะเกิดทางด้าน  ปลายรากและการเกิดต้นมักจะเกิดได้เร็วกว่า เกิดรากพืชบางชนิดที่ไม่ค่อยออกรากหรือไม่ออกรากเลยด้วยการตัดชำโดยการ ใช้ต้น อาจจะขยายได้ไม่ยากด้วย  การตัดชำราก  โดยเฉพาะเมื่อพืชนั้นยังมีวัยน้อย  และการตัดชำรากของพืชที่ทำ การติดตาต่อกิ่ง ต้นพืชที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นพันธุ์ของ ต้นตอ